TAG in Korea

3 weken in het moederland van Taekwon-Do! 9 fanatieke Taekwon-Do beoefenaars (6 leden van tagelderland) zijn samen op reis geweest. Ook de …

de Weg naar succes herdruk

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om de COMPLETE herdruk van ons boek Taekwon-Do, de Weg naar succes, de laatste martial …

Coronamaatregelen Nieuw seizoen

Beste Allemaal Zoals bekend zullen we per september starten met het nieuwe Taekwondo seizoen ( zoals vermeld in de uitnodigingsbrief). I.v.m. het …