‘De weg naar succes’

De Weg naar succes deel 1

Over Taekwon-Do zijn al vele boeken verschenen. Plaatjesboeken, theoretische boeken, boeken van de grondlegger en boeken van zijn volgelingen.
Voorliggend boek is een waardevolle aanvulling daarop. Waardevol omdat het enerzijds een gestructureerde handleiding biedt aan iedereen die op weg is naar de 1e dan in Taekwon-Do. Anderzijds omdat het een modern en sprekend naslagwerk is voor iedereen die deze graad al heeft behaald of voor liefhebbers van martial arts die graag wat meer willen weten over De weg van de voet en de vuist. Kortom het boek is een bron van kennis voor iedereen, maar in het bijzonder voor serieuze Taekwon-Do studenten enOmslag-boek 2 -leraren.

Het boek is daarmee een enorme sprong voorwaarts in de literatuur over vechtsport en vechtkunst. Ook voor de niet-Taekwon-Doin biedt dit boek namelijk veel leerstof. Het geeft met talloze hedendaagse instructiefoto’s en illustraties in kleur de fijne kneepjes van de vechtkunst weer en beschrijft in het eerste deel op een eenvoudige manier de totstandkoming en de essentie van de kunst.

Dit boek is een absolute must-have voor de serieuze student en een aanrader voor de beoefenaars van andere martial arts, als verdieping op de ‘eigen’ kunst.

BESTELLEN; NEEM DAN CONTACT OP MET INFO@TAGELDERLAND.NL

 

De weg naar succes deel 2,3 & 4

Auteurs Sabum Paul van Beersum en Sabum Willem Jansen zijn de afgelopen 5 jaar bezig geweest om een opvolger te maken van het Taekwon-Do basisboek de Weg naar succes (2009). Dit basisboek oogstte nationaal en de Engelse vertaling internationaal veel lof. Beide internationaal erkende instructeurs en 1ste graad bewegingsdeskundigen in pedagogisch perspectief hebben het initiatief genomen om de opgedane kennis en ervaring te laten neerdalen in een tweede boek.

De afgelopen 5 jaar hebben zij, met hulp van hun leerlingen, mede-dojanghouders en zelfs een aantal Europees en Wereldkampioenen, drie nieuwe delen vervolmaakt. Waar het Basisboek, voor het eerst op uitgebreide wijze en in het Nederlands, de basis legde voor de oefenstof die nodig is voor het 1e danexamen, gaan de drie nieuwe delen oa. in op de oefenstof voor respectievelijk de 2e, 3e en 4e dan en meer! Hieronder vindt u een korte samenvatting van de inhoud van elk boek.

 

Basisboek 2voorblad deel 2
Dit deel gaat dieper in op het dangraadhouderschap.
De oorsprong en het idee erachter, maar ook vooruitblikkend op de toekomst: wat betekent het houden van een dangraad, en welke verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee? Het gedachtegoed van de grondlegger komt uitgebreid aan bod.

Speciale aandacht is er ook voor de wedstrijd Taekwon-Doin.
Het onderdeel sparren wordt in dit deel nadrukkelijk belicht. Ook de oefenstof, deze keer voor het 2e dan examen, is weer zeer gedetailleerd en met honderden foto’s uitgewerkt. Tuls, pre-arranged sparring, wedstrijd sparring, breektesten, zelfverdediging en nog meer.
Bijzonder  interessant voor de 2e dangraadhouder in spe, maar ook voor de overige Taekwon-Doins die zich verder willen verdiepen in de Taekwon-Do kunst.

Klik op de afbeelding van de voorkant van het boek voor een inkijkexemplaar.

 

Basisboek 3
In dit deel nadruk op het lichamelijke en het mentale aspect van Taekwon-Do; trainideel 3 omslagng, fysiologie, anatomie en een grote hoeveelheid suggesties voor oefeningen en training.
Ook de oefenstof, deze keer voor het 3e dan examen, is weer zeer gedetailleerd uitgewerkt in het inmiddels bekende tweede deel van het boek.

Dit boek is met name interessant voor iedereen die zich wil inspannen om het maximale uit de eigen trainingen te halen, ongeacht het niveau. Taekwon-Do kan fysiek zwaar zijn om voor te trainen, dus alle hulp leek de auteurs welkom.
In dit deel komt naast de (stap)-sparring, breektesten, tuls tot slot enkele interessante zelfverdedigingssituaties voor, in realistische straatsituaties.

Klik op de afbeelding van de voorkant van het boek voor een inkijkexemplaar.

 

Basisboek 4
Met de kennis die de Taekwon-Doin op dit niveau zelf opgedaan heeft, is de kans groot dat de eerste stappen op de weg naar instructeursschap inmiddels gezet zijn.
Dit deel bereidt dan ook voor op zelf lesgeven. Basisboek 4 gaat in op vragen waar elke instructeur wel eens tegenaan loopt. Speciale Taekwon-Do pedagogiek, didactiek en methodiek komen uitgebreid aan omslag 4bod.

De auteurs delen vanuit eigen ervaring, en hun achtergrond als leraar Lichamelijke Opvoeding, kennis en vaardigheden waarmee collega-instructeurs kunnen bijdragen de kunst en het gedachtegoed te verspreiden. Voor instructeurs van andere budo-stijlen is dit boek vanwege zijn pedagogische waarde ook interessant en zeer bruikbaar. De oefenstof is deze keer, onder andere, voor het 4e dan examen. Behalve tuls, hosinsul en partneroefeningen staat het boek ook uitgebreid stil bij speciale (voet)technieken. Tot slot zijn er in dit boek ook de speciaal ontwikkelde Taekwon-Do Tenets Cards toegevoegd.

Klik op de afbeelding van de voorkant van het boek voor een inkijkexemplaar.