de Weg naar succes herdruk

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om de COMPLETE herdruk van ons boek Taekwon-Do, de Weg naar succes, de laatste martial artsuitgave van de bekende uitgeverij Elmar Budosport, tegen gereduceerd tariefspeciaalvoor RD leden te bestellen.Deze speciale korting voor RD leden is in de maand juni geldig.

De gedrevenauteurs Willem Jansen en Paul van Beersum, beiden6edan enhoofdleraar bij Taekwon-do Academie Gelderland, willen u langs deze weg als eerste op de hoogte brengen van het verschijnen van hun nieuwste boek.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om deherdrukmogelijk te maken. Eenvolledig completeherdrukmet allerlei aanpassingen en toevoegingen op het gebied van achtergrond informatie over de tuls, technische aanpassingen, filosofie, geschiedenisen uiteraardalleen maar nieuwe foto’s en illustratieszodat alle informatie up todate is.

Het boek: Over Taekwon-Do zijn al vele boeken verschenen. Plaatjesboeken,theoretische boeken, boeken van de grondlegger en boekenvan zijn volgelingen. Voorliggend boek is een waardevolle aanvulling daarop. Waardevol omdat het enerzijds een gestructureerde handleiding biedt aan iedereen die op weg is naar de 1e dan inTaekwon-Do. Anderzijds omdat het een modern en sprekend naslagwerk is voor iedereen die deze graad al heeft behaald of voor liefhebbers van martial-arts die graag wat meer willen weten over De weg van de voet en de vuist. Kortom het boek is een bron van kennis voor iedereen, maar in het bijzonder voor serieuze Taekwon-Do studenten en -leraren.

Van de allereerste aanraking met Taekwon-Do tot en met de examenstof voor de 1edan, de zwarte band; dit boek biedt inzichten op elk niveau. Voor de beginner biedt dit boek een uitgebreide basis op het gebied van de geschiedenis, de gebruiken, de verwachtingen en trainingsprincipes. Voor de examenkandidaat 1edan is dit nadrukkelijk een werkboek, voor de dangraadhouder is het een belangrijk naslagwerk om de basis nog eens mee op te poetsen, de kennis paraat te houden en te verbreden.

Kortom: Dit boek is een absolute must-have voor de serieuze student en een aanrader voor de beoefenaars van andere martial arts, als verdieping op de eigen kunst.

Op de website: www.tagelderland.nlkunt u doormiddel van een PDF het boek inzien.Aan u de aanbieding het boek rechtstreeksbij Taekwon-do AcademieGelderland af te nemen metmeer dan10% korting. Bij een afname vanaf 5 stuks is de korting zelfsmeer dan15%.

Bestellen en levering
U kunt uw boek bestellenbij de auteursenuw bestelling op te halen op een van de vele evenementen in het landwaar de auteurs aanwezig zijn. Neemt u hiervoor direct contact op met Taekwon-do Academie Gelderland via info@tagelderland.nl

Vriendelijke groeten,

Team Taekwon-do Academie Gelderland

Klik op de afbeelding van de voorkant van het boek voor een inkijkexemplaar.

Omslag-boek 2