Visie

1. Het TAG embleem is rond. Dit symboliseert het pad van Taekwon-Do. Dit pad is in principe een cyclus. In deze cyclus komt de beoefenaar allerlei interessante onderdelen tegen (fundamentele oefeningen, tuls, sparring, breektesten, zelfverdediging, esoterische oefeningen, etc.) Men start met het beoefenen van de martial-art Taekwon-Do en er is in principe geen eind. Als je denkt dat het eind inzicht is, komt er vanzelf weer een nieuwe uitdaging op je pad. Hetzelfde principe komt terug bij het behalen van je 1e dangraad, ook dan begin je weer helemaal opnieuw.

2. De zwarte buitenrand van het embleem symboliseert de elegantie die een Taekwon-Doin dient uit te stralen.
Tevens is de zwarte rand symbool voor het heelal en universum. Het universum is enorm, evenals volledige kennis van Taekwon-Do

3. In de buitenste cirkel staat de naam van de school, waarin:
Taekwon-Do staat voor een Koreaanse manier van ongewapend vechten en geestelijke training. Hierbij gebruikt men de armen en benen voor blokkeringen, ontwijkingen, slagen, stoten en trappen met als doel een snelle uitschakeling van de tegenstander(s). De Taekwon-Do technieken zijn gebaseerd op moderne natuurkundige wetenschappen. Maar Taekwon-Do is meer dan een vechtmethode. Dit komt door de persoonlijke filosofie van de grondlegger en de Do die zo sterk terugkomt in het traditionele Taekwon-Do. Het woord Do is soms lastig uit te leggen, zeker voor de Westerse geest. Do is meer dan alleen maar een ‘methode’. Do is een traditionele Oost-Aziatische wijze van leven. Het is het bestaan met een goede levens- of geestelijke houding. Het is dus erg belangrijk hoe men de weg bewandelt. Taekwon-Do is in die zin ook een manier van leven. Denk aan Taekwon-Do als gezondheidstraining voor lichaam en geest, de opvoedkundige waarde van het Taekwon-Do of het leren jezelf te verdedigen.

Uit: Taekwon-Do, de Weg naar succes – Basisboek. Beersum, P. van en Jansen, W. (Elmar, Rijswijk).

  • Academie staat voor hogeschool of opleidingsinstituut. TAG is een Academie voor iedere serieuze vechtkunstenaar die erna streeft om het maximale uit zichzelf te halen en waar de zelfverdedigingkunsten op hoog niveau worden gedoceerd en beoefend. Academie staat ook over het algemene opleidingsniveau van haar leraren. De hoofdleraren zijn 1e graads bevoegd voor het geven van lichamelijke opvoeding in basis-, middelbaar en hoger onderwijs naast de vanzelfsprekende Taekwon-Do-specifieke en (inter)nationaal vereiste leraren- en scheidsrechtersopleidingen.
  • Gelderland zowel de historie als de ambitie van de TAG symboliseert. Historie vanwege bijvoorbeeld het Gelderse dorp Bemmel, waar de basis voor de Academie in de jaren 70 van de 20e eeuw gevormd is in Taekwon-Do School Bemmel. Daarnaast staat Gelderland ook voor de leden en daarmee de rijkwijdte van de academie. Taekwon-Doins van ver buiten de gemeente- en maar ook provinciegrenzen komen inmiddels naar de scholen van TAG om de kunst Taekwon-Do te leren. Ambitie is dan ook met TAG tot een nationaal erkende Academie uit te groeien, met internationale bekendheid.

4. In het embleem zitten de kleuren van alle ontwikkelingsstadia van een Taekwon-Doin verwerkt:
Wit is de kleur van de onschuldig: waarbij de beginnende leerling geen voorkennis heeft van Taekwon-do.
Geel is de kleur van de aarde: een plant ontspruit en wortelt zich, zoals de leerling de Teakwon-Do basis verwerft.
Groen is de kleur van de plant, die groet en zich ontwikkelt. De leerling begint zich in de Taekwon-Do kunst te ontwikkelen.
Blauw is de kleur van de hemel, waarnaar de plant zich rijpt. Op dezelfde wijze boekt de leerling vooruitgang in zijn training.
Rood is de kleur van gevaar, waardoor de leerling wordt gewaarschuwd controle te beoefenen en tevens waarschuwing voor de tegenstander om weg te blijven.
Zwart is het tegenovergestelde van wit. Het betekent daarom rijpheid en vaardigheid in Taekwon-Do.

5. De blauwe Koreaanse tekens symboliseren ‘Tae’ (de voet) en ‘Kwon’ (de vuist). Bijna alle verdedigende en aanvallende technieken worden met de vier ledematen gemaakt. ‘Tae’ en ‘Kwon’ samen, ‘Taekwon’, staat voor de internationale Taekwon-Do groet voor respect en waardering.

6. Het grote witte Koreaanse teken of karakter (‘Do’) staat symbool voor levensweg en kunst. De weg van Taekwon-Do gaat om de weg naar een ‘zuiver mens’ welke bestaat uit 5 grondleerstellingen. Dit zijn morele waarden waar Taekwon-Do op gebaseerd is:Ye Ui: Hoffelijkheid & beleefdheid

  • Yom Chi: Integriteit & eerlijkheid
  • In Nae: Volharding & geduldigheid
  • Guk Gi: Zelfbeheersing
  • Baekjool Boolgool: Onoverwinnelijke geest

Het ‘Do’-karakter staat in het embleem bewust centraal. Het ‘Do’-karakter is wit, wat voor vrede, zuiverheid, onschuld en een lege geest staat. Het concept achter ‘Do’ staat centraal in de filosofie van Taekwon-Do Academie Gelderland.

7. De meest opvallende kleur in het embleem is rood. Rood staat voor liefde, passie, hartstocht en energie. TAG heeft als algemeen doel: beheersing van lichaam en geest. In het verlengde daarvan hopen wij dat het Taekwon-Do in de persoonlijke levens van de beoefenaars een bron van energie en geestkracht is.